اخبار مرکز

یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵

دهمین مرحله دوره توجیهی آموزشی مشاوران

دهمین مرحله دوره توجیهی آموزشی مشاوران با حضور 110 نفر از متقضیان سمت مشاوره در اردوگاه حضرت نرجس خاتون(س) طی دو روز برگزار می‌شود.