اخبار استانها و مدارس

اخبار مرکز

پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵

اهمیت تشکیل گروه‌های آموزشی در مدارس علمیه خواهران

معاون آموزش‌ حوزه‌های علمیه از ابلاغ ضوابط مربوط به ایجاد گروه¬های آموزشی در مدارس علمیه خواهران خبر داد و با تاکید بر اهمیت تشکیل‌ این گروه ها گفت: گروه‌های آموزشی، زمینه ساز تغییر و تحول علمی در آموزش حوزه‌های علمیه خواهد شد.