اخبار مرکز

سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶

اتحاد بین علمای دین اسلام و مسیحیت؛ لازمه تحکیم بنیان خانواده در جهان

در نشست هم‌اندیشی اسلام و مسیحیت به اتحاد بین علمای اسلام و مسیحیت پرداخته شد و تعریف خانواده در هر دو نهاد دینی مورد بررسی قرار گرفت