اخبار مرکز

دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵

نشست علمی « تأملی در مفهوم عدالت جنسیتی در احکام اسلامی » برگزار می شود

نشست علمی «تأملی در مفهوم عدالت جنسیتی در احکام اسلامی» به همت مرکز تحقیقات زن و خانواده و با مشارکت مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) روز شنبه 10 مهر ماه در قم برگزار می شود.